موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس‌های دهه چهل «مرتضی بخردی» از ایران

عکس فرش‌های دوران قاجار در موزه عکسخانه شهر

عکس‌های «میشل سِستبون» در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس مردم کویرهای ایران در بیش از یک قرن پیش

نمایشگاه «طهران، سیاه و سفید» در موزه عکسخانه شهر

«طهران، سیاه و سفید» در موزه عکسخانه شهر

حماسه‌سازان دفاع مقدس در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس‌های تاریخی عزاداران حسینی اردبیل

کارت پستال‌های اصفهان در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس تاریخی «آنتوان خان»

نمایشگاه عکس تاریخی «ایران ما»

نمایشگاه عکس‌ «روزهای انقلاب»

نمایشگاه مجازی عکس «حماسه دفاع» در موزه عکسخانه شهر‎

نمایشگاه مجازی عکس «حماسه دفاع»

نمایشگاه مجازی عکس «ردپای شیدایی»

نمایشگاه مجازی عکس‌ «خاطره‌ی ۵۷»

نمایشگاه مجازی عکس تاریخی‌ «طهران»

نمایشگاه مجازی عکس ‌ «وآن دقایق دفاع»

نمایشگاه عکس تاریخی «گذر» در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس تاریخی «کهن قاب همدان»

«هولیوود اصفهان» در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس‌ تاریخی «بقعه‌ها و اماکن مذهبی»

نمایشگاه عکس تاریخی «تهران از نگاه یرماکوف»

نمایشگاه عکس «ایران، ۴۰ سال پیش» در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس تاریخی «خاطره حاشیه‌ها»

نمایشگاه گروهی عکس «پرده آخر» در موزه عکسخانه شهر

تمدید نمایشگاه عکس تاریخی «تکیه دولت» در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه عکس تاریخی «تکیه دولت» در موزه عکسخانه شهر

موزه عکسخانه شهر و گرامی‌‌داشت روز جهانی عکاسی

فراخوان سوگواره تصویر عاشقان حسینی

عکس های عکاسخانه زیبا در عکسخانه شهر

نخستین نمایشگاه هنرجویان آموزشگاه عکاسی