نمايشگاه

نمایشگاه گروهی عکس «پل معلق» در گالری تم

نمایشگاه عکس ” شهری روی آب ” در برج آزادی

دومین نمایشگاه عکس خبری “دیده گار” در رشت

نمایشگاه عکس بازار در هتل نگارستان کاشان

نمایشگاه عکس کودکی بدون مرز‎ در گالری تم

برپایی آیین پایانی و نمایشگاه عکس «آن سوی واقعه»

“جایی که من او بودم” در چارسوق هنر‎ مشهد

«گیرنده‌ی ضعیف» در گالری تم

“حوالی شهرمن” در فرهنگسرای اشراق

“سوت قطارى که در خواب پلى مى پیچد” در گالری علیها

نمایشگاه گروهی عکس زندگی روزمره در بوشهر

نمایشگاه عکس ” آن یک لحظه”‎ در خانه هنر ۱۴

نمایشگاه عکس های “ساسان مؤیدی”در نگارخانه رضوان مشهد

نمایشگاه  گروهی “اسناد زندگی” در گالری نگاه

نمایشگاه گروهی عکس تصویر فردا در شهرستان دماوند

میان لحظه و خاک در گالری مژده

نمایشکاه گروهی عکس «دومینوی خاکستری» در آبادان

نمایشگاه گروهی عکس در گالری موزه مقدم

سعید عرب زاده در نمایشگاه بین المللی عکس ایتالیا

نمایشگاه عکس سوگواره عکس ماه در قم

“برچسب آبی” در گالری شمیده

«خروس نشان» در نگارخانه سروش مشهد

نمایشگاه انفرادی عکس «گیرنده‌ی ضعیف» در گالری تم

راه یابی ده عکاس ایرانی به نمایشگاه  blank wall در یونان

نمایشگاه عکس تاریخی «گذر» در موزه عکسخانه شهر

دومین نمایشگاه ۳۰ عکاس (۲) در رشت

نمایشگاه “طبیعت تهران” بر روی پل طبیعت

«چهارده، پنجاه و دو» در نگارخانه رضوان مشهد

هفتاد و چهارعکاس در سالانه عکس گالری مژده

نمایشگاه گروهی عکس و چیدمان «اهل حرم» در گالری لاله