معرفي كتاب و مجلات

پنجمین شماره‌ فصلنامه‌ هنر و عکاسی «کادر» منتشر شد

کتاب عکس “مواجهه”‎ به چاپ رسید

انتشار کتاب «خاطرات دوچرخه»

 انتشار کتاب “نگاهی به فتوژورنالیسم جنگ تحمیلی”

سی‌ و سومین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد

سی‌ویکمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد

چاپ کتاب‌های جشنواره عکس «هشت»

رونمایی از کتاب چهارصد و شصت و پنج نفر

انتشار سی‌امین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب

پنجمین شماره ماهنامه دمنوش منتشر شد

بیست و هشتمین شماره مجله قاب‎‎ منتشر شد

بیست و هفتمین شماره مجله‌ الکترونیکی قاب منتشر شد

شماره بیست و ششم قاب منتشر شد

بیست و چهارمین شماره “قاب” منتشر شد

انتشار کتاب “تکنیک های فتومونتاژ”

کتاب «تاریخ عکاسی» منتشر شد

رونمایی کتاب “سرمانوشتگی ها” اثر کورش ادیم

چهارمین شماره فصلنامه عکاسی منتشر شد

شماره جدید تصویرسال با ۲۵۲۰ تصویر برگزیده

رونمایی از کتاب عکس انجمن عکاسان شهریار

رونمایی کتاب عکس انجمن عکاسان شهریار‎

انتشار ششمین شماره نشریه نقدعکس چشمک

فصلنامه عکس، گردشگری «هفت جاده» منتشر شد

فصلنامه عکاسی با موضوع عکاسی جنگ منتشر شد

کتاب عکاس مینیمالیست منتشر شد

نفت و آفتاب در قاب دوربین عکاسى حسن عفارى

شماره جدید مجله «قاب» منتشر شد

انتشار شماره جدید مجله قاب

فصلنامه عکاسی با پرونده ویژه عکاسی خیابانی منتشر شد

انتشار نهمین شماره مجله «قاب»