همه نوشته‌ها در 'جلسات آموزش عکاسی' اشتراک

کارگاه رایگان عکاسی با موبایل در سفر

‌⁩پرتال‌ گردشگری بزنیم‌بیرون با‌ همکاری پارک‌ ملی‌ علوم‌ و‌ فناوری‌های‌ نرم‌ و‌ صنایع‌ فر‌هنگی کارگاه « عکاسی‌ بـا‌ مو‌بایل‌ …

کارگاه آموزشی بابک برزویه در مشهد

کارگاه تخصصی عکاسی تاتر و سینما توسط بابک برزویه در مشهد برگزار می شود.
تهیه کننده این کارگاه محمدجوادآبجوشک باهمکاری …

صفحه 1 از 512345