همه نوشته‌ها در 'آموزش' اشتراک

کارگاه رایگان عکاسی با موبایل در سفر

‌⁩پرتال‌ گردشگری بزنیم‌بیرون با‌ همکاری پارک‌ ملی‌ علوم‌ و‌ فناوری‌های‌ نرم‌ و‌ صنایع‌ فر‌هنگی کارگاه « عکاسی‌ بـا‌ مو‌بایل‌ …

عکاسی؛ همه گیر با تلفن همراه

الهام صالح/ دوربین.نت علاقه مندان فوتبال در حال شادمانی باشند، یا طوفان در حال وقوع، تفاوتی ندارد. در هر …

کار در شرایط سخت

منبع: وبسایت دانشگاه پوینتر
ترجمه : جواد منتظری

روزنامه نگاران و عکاسان مطبوعاتی آزاد کسانی هستند که بسیار اوقات بدون هیچ پشتوانه …