همه نوشته‌های برچسب 'پیکره'

“کمی پنجره” گشوده می شود

نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان «کمی پنجره» به نفع کودکان نقص ایمنی و با حضور هنرمندان بزرگ عرصه های هنر …