همه نوشته‌های برچسب 'نوشین وفادار'

“سوگواره‌عاشورا” در مشهد

این نمایشگاه عکس متعلق به دانشجویان مرکز علمی- کاربردی خبرنگاران مشهد می‌باشد که از سه رشته ی عکاسی خبری، …