همه نوشته‌های برچسب 'محمد خدادادی مترجم زاده'

کرسی نقد عکس در دانشگاه

شهاب الدین عادل، فرشید آذرنگ و مهدی مقیم نژاد در نشستی که به مدیریت محمد خدادادی مترجم زاده در …