همه نوشته‌های برچسب 'لایکا'

شاهکار هنری لایکا

در نمایش تجاری فوتوکینا امسال شرکت لایکا اعلام کرده است قصد دارد به مناسب  گرامی داشت یاد شصتمین سالگرد سری M …

لایکا صد ساله شد

اولین دوربین لایکا در سال 1914 توسط اسکار بارناک در لایتز آلمان ساخته شد . این دوربین به عنوان …