همه نوشته‌های برچسب 'فرامرز عامل بردبار'

نمایشگاه فتوواک ٢٠١٨ در مشهد

نمایشگاه فتوواک ٢٠١٨ به همت کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد برگزار می گردد.
کانون عکس انجمن سینمای جوانان برای …

“سوگواره‌عاشورا” در مشهد

این نمایشگاه عکس متعلق به دانشجویان مرکز علمی- کاربردی خبرنگاران مشهد می‌باشد که از سه رشته ی عکاسی خبری، …