همه نوشته‌های برچسب 'سروش جوادیان، سه شنبه های دوست داشتنی دوربین.نت'

در جست و جوی پارادوکس

الهام صالح/ دوربین.نت: گاهی باید تجربه کرد، اما همیشه این امکان نیست. گاهی باید از تجربیات دیگران استفاده کرد؛ …