همه نوشته‌های برچسب 'دلارام شیرازی نسب'

نمایشگاه گروهی عکس مینیمال

نمایشگاه گروهی عکس مینیمال از دریچه دوربین به تصویر کشیده شده است.در این نمایشگاه ۱۷ قطعه عکس در ابعاد …