همه نوشته‌های برچسب 'ترجمه: مهدی افشار'

شعرها از عکس می‌گویند

الهام صالح/ دوربین.نت: کتاب های عکس چند دسته اند؛ برخی از آن ها به آموزش اختصاص دارند. در این …