همه نوشته‌های برچسب 'بهنام صدیقی'

«عروسان مخبرالدوله» در سیدنی

 
عکس‌هایی از سه عکاس ایرانی با همکاری گالری راه ابریشم در نمایشگاهی در گالری «میلس» سیدنی به نمایش گذاشته …

نمایشگاه‌های عکس این روزهای تهران

نگارخانه «باغ فردوس»
نمایشگاهی از عکس‌های یلدا مدرس صادقی با عنوان «افق روشن»
این نگارخانه با ماموریت کشف و معرفی استعدادهای …