دوسالانه ها

برگزيدگان دوسالانه عكس قم

در پی فرآخوان انجمن عکاسان استان قم و با هماهنگی و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به گفته رئیس و دبیر اجرایی جشنواره آقای رحیمی تنها  تعداد 1241 قطعه از 98 نفر هنرمند عکاس به دبیرخانه پنجمین نمایشگاه و مسابقه دوسالانه عکس استان رسید که در
طیت چهار مرحله داوری توسط آقاین مجید آقایان سید محمد حسین رحمتی و مجید ایرانی و محمدرضا بهشتی منفرد تعداد 80 قطعه عکس از 39 عکاس به بخش نمایشگاه راه پیدا کرد و در نهایت به نفرات اول تا سوم و پنج نفر قابل تقدیر در اختتامیه این جشنواره که مورخ 28 اردیبهشت ماه در سالن نگارستان اشراق استان برگزار شد  به شرح ذیل انتخاب شدند:
نفراول:علیرضا فرزین / تندیس جشنواره لوح تقدیر و مبلغ دومیلیون ریال
نفر دوم: سبحان یحیایی / تندیس جشنواره لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال
نفر سوم:میثم باباخانی  / تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال
و پنج نفر برگزیده به شرح ذیل:
نفر اول : مهدی اسعدی / تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال
نفر دوم:صادق انصاری / تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال
نفر سوم: محمد حسین مظفری / تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال
نفر چهارم:امیرحسامی نژاد / تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال
نفر پنجم:روح اله مولوی / تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال
 
PDF24    Send article as PDF   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *