فراخوان جشنواره “عکس من زندگی را دوست دارم”

بنیاد بیماری های خاص با هدف ایجاد عزم ملی در توجه به مسائل بیماران خاص در ۳ محور پیشگیری، … ادامه خواندن فراخوان جشنواره “عکس من زندگی را دوست دارم”