همه نوشته‌ها در '– ویژه' اشتراک

عکس هایی که راهش را پیدا کرد

احسان رأفتی / دوربین.نت : انتشار عکس های “زنده در گور” سعید غلامحسینی امروز واکنش های متفاوتی را در …