همه نوشته‌ها در 'مجموعه عکس' اشتراک

قهرمان های لیگ عدالت

ترجمه : طلا طاهرنیا؛ دوربین.نت: عکاسی که بچه های بیمار و معلول را به قهرمان های لیگ عدالت تبدیل …

مجموعه عکس / بچه های موصل

ترجمه : طلا طاهرنیا؛ دوربین.نت / منطقه جنگی جای مناسبی برای کودکان نیست، اما موصل پر از بچه هاست. …

عکس/شهر نیویورک از بالا

عکس های زیر را نوید براتی از شهر نیویورک از چشم انداز های هوایی که کاملا خواب آور …

صفحه 1 از 3123