همه نوشته‌ها در 'جلسات و نشست های عکاسی' اشتراک

یک روز عکاسانه‎ در همدان

آخرین نشست تخصصی عکاسان استان همدان تحت عنوان یک روز عکاسانه با حضور استاد عباس عربزاده و عکاسان فعال …

عکاسی، هنر انتخاب است

الهام صالح/ دوربین.نت: سیاه و سفید هم اگر باشد، بهشت است، اما نه همه بهشت، بلکه فقط بخشی از …

در جست و جوی پارادوکس

الهام صالح/ دوربین.نت: گاهی باید تجربه کرد، اما همیشه این امکان نیست. گاهی باید از تجربیات دیگران استفاده کرد؛ …