همه نوشته‌ها در 'آموزش' اشتراک

چگونه عکس بهتري بگيريم

افراد زيادي در مورد ارزيابي عکسهايشان در ذهن خود سوال مي پرسندکه چگونه عکسي بهتري بگيريم و در نظر …

چطور از کودکان عكس بگيريم؟

همشهري: عکاسی از کودکان یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پراسترس‌ترین انواع عکاسی است.
برای عکاسی از کودکان باید …