همه نوشته‌ها در 'گفت‌وگو' اشتراک

بهزاد و خمیازه های زمین

زمین، خمیازه هایش را به نگارخانه بهزاد برد.
«معصومه قنبرپور»، در این نمایشگاه که «خمیازه های زمین» نام دارد، 17 …

عكس هاي شب در گرامافون

جهان در شب چگونه است؟ اين پرسشي است كه در نمايشگاه عكس «اشين زاكاريان» به آن پاسخ داده مي …

زن ها در گالري آران

زن ها به گالري آران مي آيند.
«نيوشا توكليان»، كسي است كه با عكس هايش، آن ها را به گالري …