همه نوشته‌ها در 'نرم افزار' اشتراک

انتشار اپلیکیشن “گالری‌گردی” عکسخانه

اپلیکیشن «گالری‌گردی» راهنمای علاقه‌مندان به بازدید از نمایشگاه‌های هنری تهران است.
فهرست برنامه‌های جاری،  موقعیت‌یابی گالری‌ها و مرور نمایشگاه‌ها  از …